Generalforsamling

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING!

 

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling som afholdes:

Onsdag d. 15/05-2024 kl. 18.30 på:

Vamdrup Skole

Afd. Øst

Østergade 80

6580 Vamdrup

 

med foreløbig dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:

Bestyrelse

Nina Clausen som er villig til at modtage genvalg.

Bente Jensen som er villig til at modtage genvalg.

Lone Bødskov Østergaard som er villig til at modtage genvalg.

Suppleanter

Lisa Jensen som er villig til at modtage genvalg

Maja Sønderby som ikke ønsker genvalg.

  1. Valg af revisor og revisor suppleant
  2. Fastsættelse af kontingent
  3. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til info@teatertruppen.dk senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.